Contacta amb nosaltres

Contacta amb nosaltres a través del telèfon:

  • 687 53 43 88
  • 687 53 43 87

Contacta amb nosaltres a través del email:

Recordi que segons la lley de la protecció de dades RGPD, li indiquem que la finalitat de l’informació que ens enví es unicament per a servir informació dels nostres serveis o productes. Les seves dades unicament s’enmagatzemaran al servidor d’email personal de dalco.cat i seràn visualitzats de forma privada per personal qualificat i responsable. En absolutament cap cas s’enviara la seva informació a tercers. Les seves dades personals com la seva direcció d’email, poden romandre als servidors de forma permanent o en el seu defecte ens pot sol.licitar eliminarles consulti per més informació el nostre apartat de Política de privacitat.